محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در حال خروج از کشور در 26 دی ماه 1357

محمدرضا پهلوی و فرح دیبا در حال خروج از کشور در 26 دی ماه 1357

شادمانی مردم در روز فرار محمدرضا پهلوی از ایران؛ تیتر روزنامه‌ی اطلاعات: "شاه رفت"شادمانی مردم مسلح از فرار شاه در خیابان‌های تهرانانهدام مجسمه محمدرضا پهلوی در میدان شهدای شهر مشهد توسط مردم این شهر پس از خروج شاه از کشور
تظاهرات مردم پس از فرار شاه از کشور

عکس سوم از آخر (مردم مسلح سوار بر کامیون) مربوط به روز 26 دی نیست. در تصاویر انقلاب اسلامی قبل از روز 21 بهمن اسلحه به شکل آشکار در دست مردم نبوده و این عکس احتمالاً مربوط به روزهای 22 یا 23 بهمن 57 است.